Udeskolevejleder

Udeskole er en pædagogisk metode, der regelmæssigt tager undervisningen udenfor, og gør undervisningen nærværende, udforskende og har nye vinkler på de emner som der arbejdes med.
Udeskole bygger på, at eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem
undervisningen i klassen, ude i relevante
omgivelser. (kilde UVM)
Udeskole er et godt bud på pædagogiske arbejdsformer, der kan understøtte de nye tiltag i reformen og medvirke til øget motivation og ejerskab hos eleverne.
På Quark ønsker vi at støtte op om en undervisning, der rummer de muligheder der ligger i denne undervisningsform. Derfor har vi nu oprettet et tilbud hvor vores udeskolevejleder Mette Lynge, indgår i et samarbejde med læreren eller teamet i en periode på 1-2 måneder, og deltager i planlægningsmøder, 4-8 udeskoledage og evaluering.

Udeskoleforløb kan tage udgangspunkt i et af de forløb som allerede er afprøvet af andre klasser i kommunen. Det kan også tage udgangspunkt i jeres årsplan og de emner som allerede er planlagt, eller vi kan sammen lave et nyt som passer til enten årstiden eller et spændende emne som i har lyst til at afprøve. 

Mette er tidligere skolelærer og uddannet udeskolevejleder, og har i samarbejde med Friluftsrådet, fået denne unikke mulighed for at give et indspark til udeundervisning på skolerne i Hvidovre.
Det koster 5.000 kr. for et 4-8 ugers forløb en klasse, eller skolen kan vælge at tilmelde 3 årgange for 20.000 kr. 


Kontakt Mette på Quark for at høre nærmere om, hvordan du kan få vejledning på yml@g2650.dk.